Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w celu odbycia praktyki u doradcy podatkowego:
  1. Świadectwo zdanego egzaminu na doradcę podatkowego
  2. Kserokopia dowodu osobistego
  3. Prośba kandydata o skierowanie na praktyki do kancelarii doradcy podatkowego
  4. Zgoda doradcy na przyjęcie na praktyki w jego kancelarii
  5. Zaświadczenie o zaliczonej praktyce w: Urzędzie Skarbowym, w Izbie Skarbowej i w Urzędzie Kontroli Skarbowej (po 4 miesiące w każdym)
  6. Kopia dyplomu ukończenia studiów
akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x