Uchwała KRDP nr 690/2004

Uchwała nr 690/2004
Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 02.06.2004 r.
 w  sprawie wyznaczenia miejsca i terminu praktyk kandydatów na doradców podatkowych


§ 1
W związku ze Stanowiskiem KRDP z dnia 9 września 2003 r. w sprawie praktyk kandydatów na doradców podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego KRDP do wskazywania:
  • terminu rozpoczęcia praktyk, 
  • doradcy podatkowego (spółki doradztwa podatkowego) spośród wszystkich doradców podatkowych (spółek doradztwa podatkowego).
   
§ 2
Przewodniczący KRDP wyznacza doradcę podatkowego (spółkę doradztwa podatkowego) u którego ma być prowadzona praktyka, spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - w ramach opinii o której mowa w  pkt 4 Stanowiska


§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x