Kapituła i odznaczenia Opolskiego Oddziału KIDP

Uchwałą Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP nr 9/03/2021 z dnia 15 marca 2021 r. powołano Kapitułę przyznającą Odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Kapitułę tworzą Członkowie Zarządu obecnej kadencji oraz byli Przewodniczący Zarządu OOKIDP.

 

Odznaczenia

Odznaczenie to jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym członkom KIDP oraz innym wybranym osobom, w celu promowania wartości pracy społecznej i wkładu osobistej pracy członków KIDP oraz innych osób nie będących członkami Izby w rozwój samorządu doradców podatkowych. Odznaczenie stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP.

 

Skład Kapituły:

Elżbieta Konopka – Przewodnicząca Kapituły

Andrzej Tysier – Sekretarz Kapituły

Członkowie Kapituły:

Sylwia Parma-Sztolc

Janusz Sawicki

Cezary Wołczak

Ryszard Wocial

Monika Zieniewicz

Halina Masternak

Jerzy Mariański

Mieczysław Sałatyński

 

 

Pliki do pobrania