KAPITUŁA OO KIDP

Kapituła i odznaczenia Opolskiego Oddziału KIDP

Uchwałą Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP nr 9/03/2021 z dnia 15 marca 2021 r. powołano Kapitułę przyznającą Odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Kapitułę tworzą Członkowie Zarządu obecnej kadencji oraz byli Przewodniczący Zarządu OOKIDP.

 

Odznaczenia

Odznaczenie to jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym członkom KIDP oraz innym wybranym osobom, w celu promowania wartości pracy społecznej i wkładu osobistej pracy członków KIDP oraz innych osób nie będących członkami Izby w rozwój samorządu doradców podatkowych. Odznaczenie stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP.

 

Skład Kapituły:

Bartosz Trzaska – Przewodniczący Kapituły

Jolanta Dycfeld-Górska – Sekretarz Kapituły

Członkowie Kapituły:

Elżbieta Konopka

Zbigniew Łątka

Cezary Wołczak

Dariusz Halejcio

Halina Masternak

Jerzy Mariański

Mieczysław Sałatyński

 

 

Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x