Opolski Oddział KIDP nawiązał współpracę partnerską z zewnętrznymi organizacjami (wykaz poniżej). W ramach Umowy dwie Strony zobowiązały się do wzajemnej:
  1. Promocji na stronach internetowych
  2. Współpracy przy wybranych projektach
  3. Informowaniu o organizowanych imprezach i spotkaniach. 


www.uni.opole.pl

www.ocrg.opolskie.pl

www.fundacja.opole.pl