O nas


Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (OOKIDP) jest jednym z 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego doradców podatkowych. Oddział zrzesza obligatoryjnie wszystkich doradców podatkowych z województwa opolskiego.

Do kompetencji OOKIDP, zgodnie ze Statutem Izby należy m.in.:

  • integracja środowiska doradców podatkowych
  • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
  • propagowanie wiedzy o doradztwie podatkowym
  • czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd OOKIDP.Biuro OO KIDP
Pl. M. Kopernika 1/7
45-040 Opole
tel. 77/456 68 20
kom. 723 570 464

Biuro czynne jest codziennie w godz. 8:00-16:00

Pracownicy Biura:
Anna Knieć - Starszy specjalista

 


Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x