Szczegóły szkolenia / imprezy

Raportowanie MDR
Kategoria: MDR
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 16 / 40
Koszty:  73.80zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
73.80zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-10-05
Data zakończenia: 2023-10-05
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie - webinarium:

 TEMAT:  Raportowanie MDR

        W krajowym porządku prawny od początku 2019 r. funkcjonuje rozbudowana regulacja, nakazującą licznym podmiotom raportowanie rozmaitych zdarzeń do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Na podstawie wskazanej regulacji podatnicy zaraportowali do Szefa KAS dziesiątki tysięcy informacji o konkretnych zdarzeniach gospodarczych, takich jak np. podwyższenia kapitału zakładowego czy udzielone pożyczki. Wspomnianą regulacją jest obowiązek informowania o powstałych schematach podatkowych, który to zbiór przepisów zwany jest również raportowaniem MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Wbrew powszechnej opinii raportowanie MDR nie musi wiązać się z powstaniem korzyści podatkowej i obejmuje również codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Co więcej, wiele z podmiotów funkcjonujących na rynku jest zobowiązanych do posiadania specjalnej procedury, której celem jest zapewnienie stosowania regulacji MDR. Zagadnienie pozostaje szczególnie aktualne, w związku z dokonanym z końcem lipca 2023 r. przywróceniem biegu terminów do raportowania schematów krajowych.

 

·         10.00 – 11.30 – wprowadzenie do tematyki MDR, w tym zapoznanie z kluczowymi pojęciami jak i samym obowiązkiem raportowania;

·         11.40 – 13.10 – omówienie wybranych przykładów zdarzeń wymagających raportowania (raport MDR-1) wraz z dodatkowymi obowiązkami (m.in. raport MDR-3); prezentacja zagadnienia procedury MDR,

 

 

TERMIN: 5 października 2023 r.  godzina 10:00 – 13:00

WYKŁADOWCA:  Piotr Śmigielski – doradca podatkowy, ekspert w zakresie obsługi przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

MIEJSCE: UWAGA – tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają ok 3 dni przed szkoleniem na adres mailowy indywidualny link do rejestracji, login i hasło i na tej postawie zalogują się do okna ze szkoleniem. Równocześnie przesyłane są materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę.

ODPŁATNOŚĆ:

·         Cena dla Doradcy – 73,80 zł brutto

·         Cena dla Pracownika – 86,10 zł brutto  

·         Cena dla osoby nie będącej doradcą podatkowym ani pracownikiem doradcy podatkowego – 147,60 zł brutto /zgłoszenia opolski@kidp.pl/

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

·         Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując imię i nazwisko nr wpisu oraz datę szkolenia

FAKTURY dostępne będą w panelu mDoradca.

Za udział w szkoleniu  przysługuje 3 punkty  podnoszących kwalifikacje zawodowe. Punkty zostaną naliczone po szkoleniu w panelu mDoradca.

INFORMUJEMY, ŻE PUNKTY SA NALICZANE ZGODNIE Z RAPORTEM DRUKOWANYM Z KOMUNIKATORA, PRZEZ KTÓRY ODBYWA SIĘ SZKOLENIE. RAPORT ZAWIERA GODZINĘ LOGOWNIA I WYLOGOWANIA ZE SZKOLENIA. 

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi doradców podatkowych o rejestrację poprzez portal mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 02.10.2023

 - rezygnacja w panelu do dn. 02.10.2023 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 Zapraszamy!!!

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x