Szczegóły szkolenia / imprezy

Bilans - zamknięcie roku
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 17 / 60
Koszty:  246.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
400.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-29
Data zakończenia: 2022-12-29
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

serdecznie zaprasza na

szkolenie stacjonarne

TEMAT: BILANS – zamknięcie roku

Program:  bilans, przygotowanie do zamknięcia roku ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej (różne możliwości w tym program z MF) oraz wysyłka sprawozdań do KRS za pomocą darmowego portalu S24  (w szczególności -   zasady sporządzania bilansu, konta bilansowe i pozabilansowe, rozrachunki,  terminy sporządzania sprawozdań,  podpisy sporządzających, zatwierdzających,  terminy i obowiązki wysyłki,  Urząd Skarbowy, Rejestr Sądowy)

TERMIN: 29 grudnia 2022 r.  godzina 9:00 – 15:00

WYKŁADOWCA: Monika Król-Stępień

MIEJSCE: Kubatura, ul. Oleska 102, Opole

ODPŁATNOŚĆ:

 Cena dla doradcy podatkowego – 246,00 zł brutto

Cena dla pracownika doradcy podatkowego– 282,90 zł brutto  

Cena dla osoby nie będącej doradcą ani pracownikiem doradcy podatkowego – 393,60 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

·       Wpłatę należy dokonać przed szkoleniem na konto Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując imię i nazwisko, nr wpisu

FAKTURY dostępne będą w panelu mDoradca do 7 dni od daty zakończenia szkolenia. 

·        Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe. Punkty zostaną naliczone po szkoleniu w panelu mDoradca. 

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi doradców podatkowych o rejestrację poprzez portal mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 23.12.2022

 - rezygnacja w panelu do dn. 23.12.2022 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 

Zarząd OOKIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x