Zgodnie z decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych (uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.), składka członkowska od 1 stycznia 2012 r. wynosi 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód; 20% tej kwoty (16 zł) płacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych. Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pragniemy zwrócić uwagę, że składki członkowskie są podstawowym źródłem finansowania samorządu zawodowego doradców podatkowych. Dlatego tak istotne - dla prawidłowego funkcjonowania samorządu – jest regularne opłacanie składek członkowskich przez doradców podatkowych.
 
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opłacania składek prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń i Windykacji Należności Biura KIDP:


UWAGA! Przypominamy, że składki mogą być regulowane poprzez polecenie zapłaty oraz za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP (moduł płatności on–line). Aby skorzystać z opcji polecenia zapłaty, należy wypełnić wniosek zawierający zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego i przekazać go do Biura KIDP w Warszawie. Formularz polecenia zapłaty należy wypełnić w mDoradcy, w zakładce „Wnioski”, a następnie wydrukowany, przesłać do Biura KIDP w Warszawie.
Aktualna pozostaje również możliwość regulowania należności, przy wykorzystaniu tradycyjnych przelewów bankowych oraz karty płatniczej za pośrednictwem modułu „Płatności on–line”, znajdującego się w serwisie internetowym KIDP.
 
Biuro KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2011-06-20 + pozostałe aktualności