Aktualność: Wyniki wyborów Zgromadzenia Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 27.02.2018 r.

   Szanowni Państwo


W dniu 27 lutego 2018 roku odbyło się Zgromadzenie Opolskiego Oddziału KIDP, podczas którego wybrano członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP oraz Opolskiego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego V Kadencji. 

Skład nowo wybranego Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP przedstawia się następująco:
 1. Elżbieta Konopka, nr wpisu 02559
 2. Sylwia Parma – Sztolc, nr wpisu 03912
 3. Janusz Sawicki, nr wpisu 05538
 4. Andrzej Tysier, nr wpisu 11564
 5. Ryszard Wocial, nr wpisu 07545 
 6. Cezary Wołczak, nr wpisu 01145
 7. Monika Zieniewicz, nr wpisu 13072


Skład nowo wybranego Opolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawia się następująco:
 1. Dycfeld Jolanta, nr wpisu 13253
 2. Grzybek Mieczysław, nr wpisu 01705
 3. Lewicki Ryszard, nr wpisu 04459
 4. Mleczek Roman, nr wpisu 05343
 5. Popiołek Krzysztof, nr wpisu 04628
Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Opolskiego Oddziału KDIP w dniu 27 lutego 2018 r. ukonstytuował się Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP wg funkcji wskazanych poniżej:
 1. Przewodnicząca Zarządu OO KIDP – Elżbieta Konopka 
 2. Wiceprzewodnicząca Zarządu OO KIDP – Sylwia Parma – Sztolc 
 3. Wiceprzewodniczący Zarządu OO KIDP – Cezary Wołczak 
 4. Skarbnik Zarządu OO KIDP – Janusz Sawicki 
 5. Sekretarz Zarządu OO KIDP – Andrzej Tysier 
 6. Członek Zarządu OO KIDP – Ryszard Wocial 
 7. Członek Zarządu OO KIDP – Monika Zieniewicz 

Zarząd Opolskiego
Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-08 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x