Uprzejmie informujemy, że nasz Oddział – wraz z  Oddziałami:  Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Małopolskim, Pomorskim, Śląskim i Wielkopolskim – włącza się do akcji „START BIZNES”, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Opolskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

              Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez opolskich doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES" będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady.

              OOKIDP podejmie działania na terenie urzędów miast i gmin Opolszczyzny, w których nowy przedsiębiorca - przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG - zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady w zakresie projektu „START BIZNES”.

              W związku z powyższym zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w przedstawiony projekt. Szczegóły dotyczące akcji „START BIZNES” zawiera Regulamin dostępny na stronie Internetowej www.startbiznesdp.pl Każdy doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji „START BIZNES”, zostanie wpisany przez pracownika biura Opolskiego Oddziału KIDP na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo „START BIZNES”. Doradca będzie mógł umieścić logo na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na stronie  START BIZNES będzie umieszczony adres strony internetowej doradcy biorącego udział w akcji, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy /w przypadku, gdy doradca nie posiada strony internetowej swojej kancelarii może podać nazwę naszej strony internetowej: www.opolskiepodatki.pl/

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału doradcy podatkowego w akcji jest niezaleganie

z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy.

             

          W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP proponuje włączenie do zawieranych z klientami umów następujących postanowień:  „Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES" dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl <http://www.startbiznesdp.pl/>, zwanym dalej Regulaminem”. 
             

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru: Nazwa kancelarii, ul., kod, miejscowość, powiat, nr tel.,e-mail, www. Powyższe dane należy przesłać drogą mailową na adres opolski@kidp.pl

DATA PUBLIKACJI: 2016-06-02 + pozostałe aktualności