Aktualność: Deregulacja - list Przewodniczącej KRDP do Doradców Podatkowych


Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi!

    Druga transza deregulacji obejmująca zawód Doradcy Podatkowego już wkrótce stanie się obowiązującym prawem. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowelizacja naszej ustawy wejdzie w życie w dniu 10 sierpnia br.
    Krajowa Rada Doradców Podatkowych już od początku prac nad deregulacją mocno podkreślała rolę zawodu Doradcy Podatkowego w życiu gospodarczo-społecznym Polski wskazując – na każdym etapie legislacyjnym - że zlikwidowanie certyfikatu księgowego i deregulacja czynności doradcy podatkowego negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo podatników i pewność obrotu gospodarczego. Do samego końca ostrzegaliśmy Parlamentarzystów, że jeśli zezwolenie na prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych przestanie być czynnością zastrzeżoną dla przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, fundamentalne dla bezpieczeństwa finansów publicznych czynności pozostaną poza jakimkolwiek nadzorem publicznym i będą wykonywane przez dowolne podmioty – bez względu na ich reputację oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i postawę moralno-etyczną.
    Mimo licznych protestów wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym  Krajowej Izby Doradców Podatkowych, popartych stanowiskiem przedstawicieli nauki prawa finansowego - deregulacja stała się faktem. Warto jednak podkreślić, że mające wejść w życie zmiany ustawowe określające ramy wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego nie naruszają samej jego istoty i statusu. Sądzę, i głęboko wierzę w to, że członkowie naszego samorządu poradzą sobie w nowej rzeczywistości i skutecznie stawią czoła konkurencji ze strony osób nieposiadających żadnych uprawnień zawodowych. Zadaniem struktur samorządowych oraz każdego członka KIDP będzie teraz przekonanie podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców, że ciągle warto wybrać usługi Doradców Podatkowych. Musimy nieustannie podkreślać i eksponować naszą przewagę nad innymi podmiotami dopuszczonymi do wykonywania czynności, zastrzeżonych do tej pory dla zawodów zaufania publicznego.
    Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności zawodu Doradcy Podatkowego oraz wskazanie korzyści wynikających ze współpracy z przedstawicielami naszej profesji. Atuty naszego zawodu, o których być może nie wiedzą wszyscy przedsiębiorcy, chcemy zaprezentować jako korzyści i argumenty przemawiające za skorzystaniem z usług Doradców Podatkowych. Ma temu służyć kampania promocyjna, nad którą aktualnie pracujemy.
    Chcę Państwa zapewnić, że planując działania będące odpowiedzią na zmiany deregulacyjne, nie ustajemy w wysiłkach na rzecz ochrony i wzmacniania naszej profesji, jako zawodu zaufania publicznego m.in. zabiegając o poszerzenie katalogu naszych uprawnień. Deklarując ze strony Krajowej Rady Doradców Podatkowych pełną gotowość do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, liczę na Państwa wsparcie, ponieważ działając razem jesteśmy w stanie zapewnić pomyślne perspektywy wykonywania naszego zawodu w przyszłości.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2014-06-26 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x