Aktualność: Wybrano Członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP i Opolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego IV kadencji

W dniu 21 marca b.r. odbyło się Zgromadzenie Opolskiego Oddziału KIDP na którym wybrano: Członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP:
 

 1. Łątka Zbigniew nr wpisu 03642,
 2. Mleczek Roman nr wpisu 05343,
 3. Parma-Sztolc Sylwia nr wpisu 03912,
 4. Sałatyński Mieczysław nr wpisu 07549,
 5. Sawicki Janusz nr wpisu 05538,
 6. Sitarczyk-Czajkowska Anna nr wpisu 07189,
 7. Tysier Andrzej nr wpisu 11564,
 8. Wocial Ryszard nr wpisu 07545,
 9. Wołczak Cezary nr wpisu 01145

 Członków Opolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Bagiński Waldemar nr wpisu 01904,
 2. Grzybek Mieczysław nr wpisu 01705,
 3. Lewicki Ryszard nr wpisu 04459,
 4. Popiołek Krzysztof nr wpisu 04628,
 5. Trzaska Leszek nr wpisu 08426


   
        

Podczas Posiedzenia Zarządu ukonstytuował się skład Zarządu OOKIDP:

1. Sałatyński Mieczysław nr wpisu 07549- Przewodniczący Zarządu OO KIDP;
2. Parma-Sztolc Sylwia nr wpisu 03912- Zastępca Przewodniczącego Zarządu OO KIDP,
3. Mleczek Roman nr wpisu 05343- Zastępca Przewodniczącego Zarządu OO KIDP,
4. Wocial Ryszard nr wpisu 07545- Zastępca Przewodniczącego Zarządu OO KIDP,
5. Sawicki Janusz nr wpisu 07233- Skarbnik OO KIDP,
6. Tysier Andrzej nr wpisu 11564 -  Sekretarz OO KIDP,
7. Sitarczyk-Czajkowska Anna nr wpisu 07189- Członek Zarządu OO KIDP,
8. Łątka Zbigniew nr wpisu 03642- Członek Zarządu OO KIDP,
9. Wołczak Cezary nr wpisu 08254- Członek Zarządu OO KIDP.

  

DATA PUBLIKACJI: 2014-03-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x