Aktualność: Do 31 grudnia 2012 r. należy uzyskać 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych!

Uprzejmie przypominam, że do końca 2012 r. doradcy podatkowi są zobowiązani uzyskać 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji. W bieżącym roku mija bowiem pierwszy, dwuletni okres rozliczeniowy.
Doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego przez część roku zobowiązani są do uzyskania proporcjonalnej ilości punktów w zaokrągleniu do pełnych punktów w górę.
Pragnę przypomnieć, że punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji, od wysłuchania wykładu, poprzez udział w warsztatach tematycznych i konferencjach po publikację artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów.
Niektórzy doradcy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania punktów (członkowie Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i pracownicy naukowi i dydaktyczni tematycznie związani z podatkami).
Ewidencjonowania punktów uzyskanych z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonują, bez udziału zainteresowanych doradców, Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.
Zaewidencjonowania punktów z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych w systemie mDoradca dokonuje zainteresowany doradca podatkowy. Aby poświadczyć udział w formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez podmioty inne niż KIDP wystarczy każdy dokument, z którego będzie wynikał rodzaj formy podnoszenia kwalifikacji, ilość godzin, w których doradca uczestniczył i określenie podmiotu organizującego. Przesłanie dokumentów potwierdzających uczestniczenie w formach kształcenia poza KIDP można dokonać poprzez system mDoradca, załączając określone pliki (skany uwierzytelnionych przez doradcę dokumentów). Zarządy Oddziałów regionalnych KIDP dokonają weryfikacji uzyskanych przez doradcę punktów.
Ostateczny termin dokonania wpisu w systemie ewidencjonowania punktów w mDoradcy uzyskanych w 2012 roku mija 31 marca 2013 roku.
Zachęcam do zapoznawania się z pytaniami odpowiedziami na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jerzy Dworakowski
Przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych
Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2012-12-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x