Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała zaproszenie do ubiegania się o członkostwo w Grupie Ekspertów ds. podatku VAT, która ma doradzać Komisji przy procesach legislacyjnych i zaleceniach dotyczących podatku VAT oraz informować KE o działaniach państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ich implementacji.
 
Grupa Ekspertów składać się będzie maksymalnie z 40 osób; KE przewiduje organizację przynajmniej dwóch posiedzeń grupy w ciągu roku, każdorazowo w Brukseli. Koszty podróży zostaną członkom zwrócone przez Komisję. Uczestnictwo w Grupie jest nieodpłatne.Zgłoszenia przesyłać można pocztą tradycyjną do siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli lub pocztą elektroniczną na adres:
TAXUD-VAT-EXPERT-GROUP@ec.europa.eu. Termin na zgłaszanie kandydatur upływa 24 sierpnia 2012 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Grupy i zasad jej działania znajdziecie Państwo na poniższych stronach:

 

1.    Decyzja Komisji Europejskiej  z dnia 26 czerwca 2012 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. podatku VAT:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:188:0002:0003:PL:PDF

 

2.    Zaproszenie do zgłaszania kandydatur:

 

EN: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/expert_group/call-for-applics_en.pdf

 

DE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/expert_group/call-for-applics_de.pdf

 

FR: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/expert_group/call-for-applics_fr.pdf

            

DATA PUBLIKACJI: 2012-07-30 + pozostałe aktualności