Aktualność: Dzień Ochrony Praw Podatnika - rozmowa z Tomaszem Michalikiem, Przewodniczącym KRDP

W Dzienniku Gazeta Prawna z 16 maja br. ukazał się wywiad z z Tomaszem Michalikiem, Przewodniczącym KRDP na temat V edycji Dnia Ochrony Praw Podatnika.

Tomasz Michalik jako najważniejszą z idei stojących za tym wydarzeniem wskazał wyraźny przekaz dotyczący praw podatnika. Zdaniem Przewodniczącego KRDP, mimo że w ostatnich latach wiele się zmieniło na korzyść w relacjach pomiędzy podatnikiem (obywatelem) a aparatem skarbowym, to wciąż wiele jest do zrobienia w tej materii. Podatnicy zbyt często nie są świadomi swoich praw, co gorsza jednak – często praw podatników nie znają także urzędnicy skarbowi.
Tomasz Michalik zapytany o buble podatkowe stwierdził, że nieustającym bublem jest zbyt krótkie vacatio legis - podatnik ma prawo do bycia traktowanym z szacunkiem – a publikacja skomplikowanych przepisów, które wymagają istotnej ingerencji w systemy księgowe podatnika, na miesiąc przed ich wejściem w życie o takim szacunku nie świadczy.
Przewodniczący KRDP jako kandydata na bubel tego roku wskazał interpretacje ogólne - jego zdaniem dobra idea została w tym przypadku wypaczona przez szczegółowe wymogi, które mogą sprawić, że przepisy te będą w praktyce albo martwe, albo zupełnie wyjątkowo stosowane.
Tomasz Michalik zapytany o to, jak podatnik może sobie radzić z bublami prawnymi odpowiedział, że trzeba obserwować otoczenie prawne, bo jego dynamika, zwłaszcza w zakresie podatków, jest ogromna. Ponieważ podatnik nie zawsze może sobie na to pozwolić – powinien rozważyć bieżącą współpracę ze specjalistami. Tomasz Michalik zwrócił uwagę, że podatnik ma wiele praw i możliwości tworzonych choćby przez prawo unijne i rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE – musi tylko o tym wiedzieć i znać swoje prawa. Przewodniczący KRDP stwierdził, że upowszechnieniu wiedzy na ten temat służą wydarzenia, takie jak Dzień Ochrony Praw Podatnika i Deklaracja Praw Podatnika.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2012 r., Bublem podatkowym roku mogą być interpretacje ogólne

DATA PUBLIKACJI: 2012-05-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x