W Dzienniku Gazeta Prawna z 22 marca br. ukazał się artykuł, w którym czytamy, że w krajach europejskich rok 2011 upłynął pod znakiem walki z kryzysem finansowym, nie tylko na poziomie budżetów państwowych, ale i firmowych. Polska była postrzegana jako zielona wyspa, jednak nasze przedsiębiorstwa przygotowywały się na spowolnienie gospodarcze. To wymagało i wymaga dobrych doradców. Jak pisze Jadwiga Sztabińska - redaktor naczelna Gazety Prawnej - do tej roli pasują doradcy podatkowi. Nie dziwi więc, że w minionym roku zyskali status kluczowych partnerów w biznesie (zapowiada się, że w 2012 r. utrzymają tę pozycję). Ich głos ma bowiem decydujące znaczenie w różnych działaniach firm: od bieżącej obsługi podatkowej poprzez szukanie sposobów optymalizacji podatkowej w rozliczeniach za lata wcześniejsze po doradzanie w bardzo skomplikowanych transakcjach. Wszyscy doradcy podatkowi mogą czerpać z dobrego wizerunku, który ugruntował się w sektorze prywatnym i rozszerza na administrację i sądy. Sędziowie przyznają, że doradcy podatkowi, którzy bronią podatników w sądach, to profesjonalni pełnomocnicy. Są dobrze przygotowani merytorycznie i proceduralnie.
Autorka artykułu stawia pytanie, czy taki stan rzeczy utrzyma się po zderegulowaniu zawodu, które planuje rząd.

Tekst pochodzi z Dziennika Gazeta Prawna z 22 marca 2012 r., Doradca podatkowy potrzebny firmie nie tylko w kryzysie, Jadwiga Sztabińska

DATA PUBLIKACJI: 2012-03-22 + pozostałe aktualności