Uprzejmie informujemy, iż od dnia 7 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków OC na rok 2009 r. poprzez elektroniczny system obsługi OC (dział ubezpieczenia).

Istotną zmianą w elektronicznym systemie obsługi OC na rok 2009 jest to, że polisy OC w formie papierowej wydawane są TYLKO na wniosek doradcy podatkowego. Jednocześnie doradca, po dokonaniu wpłaty na ubezpieczenie OC i odnotowaniu tego faktu w biurze KIDP, może po ponownym zalogowaniu wydrukować certyfikat ubezpieczenia, który jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach złożonego wcześniej wniosku zgodnie z art. 809 KC.

DATA PUBLIKACJI: 2008-12-08 + pozostałe aktualności