Uprzejmie informujemy koleżanki i kolegów doradców podatkowych, że Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przewiduje w najbliższym czasie szkolenia jednodniowe o następującej tematyce:
  1. 6 listopada 2009 r.- zmiany w prawie pracy- wykłada pan Waldemar Toppich
  2. 4 grudnia 2009 r. – zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem transakcji z podmiotami zagranicznymi- wykład poprowadzi pan Adam Bartosiewicz/ Ryszard Kubacki.
  3. 1 dekada stycznia 2010 r.- zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych – wykład poprowadzi pan Adam Bartosiewicz/Ryszard Kubacki.
  4. Przełom lutego/marca 2010 r. – przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem ksiąg handlowych – przedstawi praktyk w tym zakresie. Rozmowy na ten temat trwają.
Zapraszamy na te szkolenia przede wszystkim doradców podatkowych. W miarę wolnych miejsc w szkoleniach będą mogli wziąć udział także pracownicy kancelarii podatkowych w kolejności zgłoszeń. O szczegółach powyższych szkoleń poinformujemy w dziale „Szkolenia” oraz drogą mailową.

Ponadto od listopada 2009 roku do czerwca 2010 roku organizujemy AKADEMIĘ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH dla doradców podatkowych i ich pracowników. Zajęcia prowadzone będą jeden raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram Akademii zamieścimy na naszej stronie w najbliższym czasie.

Powracamy także do organizacji warsztatów dla doradców podatkowych. Pierwsze odbędą się 29 października br. w sali na ulicy Zbożowej, a tematem będzie odliczanie podatku VAT od samochodów i paliwa. Kolejne w sali NOT przy ulicy Katowickiej. Warsztaty ( z wyjątkiem pierwszych) będą minimalnie odpłatne – po 20 zł od osoby, tak aby wystarczyło na wynajem sali. Tematy będą ustalane na bieżąco, w miarę zgłaszania konkretnego zapotrzebowania.

Zapraszamy serdecznie zarówno na szkolenia, jak i do udziału w planowaniu planu pracy na dalszy okres.

DATA PUBLIKACJI: 2009-12-07 + pozostałe aktualności